...и вслед за конницей на поле боя...

...и вслед за конницей на поле боя появилась гусеница!

2010.04.26